Author Archives: Diệp Khải Linh

Local Convention Danang 2010 – Công Bố LBOD 2021

Vào chiều ngày 17/10/2020, Đại Hội JCI Danang – Local Convention 2019 đã được diễn ra với sự tham dự của cựu chủ tịch JCI Đà Nẵng 2019 – anh Nguyễn Nguyên Đình, các thành viên trong hội đồng LBOD 2020 và toàn thể hội viên JCI Đà Nẵng. Không quản thời tiết, các Jaycees […]