Chào mừng đến với JCI Danang

JCI - Junior Chamber International

Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế Giới tuổi từ 18 đến 40, cùng có chung một niềm tin: để tạo nên những chuyển biến tích cực thì con người phải sát cánh bên nhau

ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN JCI ĐÀ NẴNG

JCI – Junior Chamber International

Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tuổi từ 18 đến 40, cùng có chung một niềm tin: để tạo nên những chuyển biến tích cực thì con người phải sát cánh bên nhau.

JCI Danang - Vietnam

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

HỘI PHÍ THAM GIA:

2.000.000 VNĐ (Áp dụng tại JCI Đà Nẵng)

 

Hội phí dược dùng để vận hành hệ thống JCI Việt Nam,

website “http:// jci.cc” và tài khoản hội viên trên toàn


thế giới: 1.000.000đ/năm.

Phần còn lại được sử dụng phục vụ các sự kiện và công

tác hội viên tại chi hội.

Thông tin đăng ký: