ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN JCI ĐÀ NẴNG

JCI – Junior Chamber International

Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tuổi từ 18 đến 40, cùng có chung một niềm tin: để tạo nên những chuyển biến tích cực thì con người phải sát cánh bên nhau.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Cung cấp thông tin cá nhân của Member, chỉ nhằm mục đích hiểu rõ thành vien, tạo điều kiện kết nối cộng đồng và hỗ trợ cùng nhau phát triển