Tag Archives: tong-ket

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2021

Trong Quý I năm 2021 vừa qua, ban điều hành JCI Đà Nẵng và thành viên đã đẩy mạnh, thực hiện rất nhiều hoạt động cho các dự án, đào tạo kỹ năng thành viên kết nối hợp tác với một số tổ chức trong khu vực, giao lưu giữa các doanh nghiệp trong chi […]