Tag Archives: yourdreams

“Những sắc màu cảm xúc” – triển lãm nghệ thuật hướng đến trẻ tự kỷ của dự án Your Dreams

Triển lãm mong muốn lan tỏa các thông điệp về tự kỷ đến 300.000 người trên mạng xã hội, trong đó tập trung phổ cập kiến thức và kỹ năng nuôi dạy trẻ tự kỷ cho 100.000 người. Sáng 26/12, tại Đà Nẵng, triển lãm nghệ thuật “Những sắc màu cảm xúc” hướng đến trẻ […]